Over ons

Al ruim 90 jaar

EHBO Vereniging Sassenheim is opgericht op 4 maart 1934. Via Stichting Oud Sassenheim en Erfgoed Leiden & Omstreken weten we dat destijds de heren Ritse (voorzitter), Zelm (secretaris) en Zijerveld (arts) een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de oprichting van onze vereniging.

Op 4 maart 2024 bestaan we 90 jaar! Wat ons betreft een prachtige mijlpaal.
Al 90 jaar lang worden er vrijwilligers opgeleid tot EHBO-er. Al 90 jaar lang zijn wij een vereniging met leden die zich inzetten voor het welzijn van een ander. Als burger, maar ook op evenementen, wanneer onze vrijwilligers worden gevraagd om te posten. En daar zijn we enorm trots op. Onze vereniging is een vereniging met, voor en door elkaar. Een leerzame, sociale en maatschappelijk betrokken vereniging.

Bestuursleden, overige functies & commissies
Voorzitter Astrid Rombouts voorzitter@ehbosassenheim.nl
Vicevoorzitter Cathy Olden vicevoorzitter@ehbosassenheim.nl
Secretaris Isabelle Sanfélix secretaris@ehbosassenheim.nl
Penningmeester Ans Zoet penningmeester@ehbosassenheim.nl
Algemeen bestuurslid Karin van der Plas algemeenbestuur@ehbosassenheim.nl
Algemeen bestuurslid Lily van den Nouland algemeenbestuur@ehbosassenheim.nl

Voorzitter: Astrid Rombouts –  voorzitter@ehbosassenheim.nl

Vicevoorzitter: Cathy Olden –  vicevoorzitter@ehbosassenheim.nl

Secretatis: Isabelle Sanfélix – secretaris@ehbosassenheim.nl

Penningmeester: Ans Zoet –  penningmeester@ehbosassenheim.nl

Algemeen bestuurslid: Karin van der Plas – algemeenbestuur@ehbosassenheim.nl

Algemeen bestuurslid: Lily van den Nouland – algemeenbestuur@ehbosassenheim.nl

Overige mailadressen
Overige functies

Instructeur: Coby de Deugd – Schrijver

Lotus: Anne- Sophie Buitendijk – de Deugd

Lotus: Jacqueline Koster

Coördinatoren Evenementen: Astrid Rombouts & Cathy Olden

Coördinator lessen: Cathy Olden

Communicatie: Astrid Rombouts & Lily van den Nouland

Instructeur Coby de Deugd – Schrijver
Lotus Anne- Sophie Buitendijk – de Deugd
Lotus Jacqueline Koster
Coördinatoren Evenementen Astrid Rombouts, Cathy Olden
Coördinator lessen Cathy Olden
Communicatie Astrid Rombouts, Lily van den Nouland
Commissies

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verplicht ons een continuïteitscommissie aan te stellen. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij deze commissie of door de commissie aan te wijzen personen. De algemene vergadering van 2024 heeft besloten dat deze commissie tot de algemene vergadering van 2025 bestaat uit de leden Adrie van Hoekelen & Lisette Castelein. De kascommissie van onze vereniging controleert de boekhouding & alle financiële stukken. De algemene vergadering van 2024 heeft besloten dat deze commissie tot de algemene vergadering van 2025 bestaat uit de leden Peter van Werkhoven & Rosemarie van der Valk en Jeffrey van der Veek als reservelid.

Overige commissies

Lescommissie:
Astrid Rombouts
Cathy Olden
Ans Zoet
Isabelle Sanfélix
Coby de Deugd – Schrijver
Anne- Sophie Buitendijk – de Deugd
Jacqueline Koster

Opvangteam:

Adrie van Hoekelen (lid)
Cathy Olden

Evenemententeam:
Alle bestuursleden & aangemelde leden/niet leden met geldig DEH

PR- commissie:
Cathy Olden
Astrid Rombouts
aangevuld met de aan vereniging verbonden Lotus & (bestuurs)leden

Onze missie

Onze missie

Met al dat wij weten, kunnen en leren, willen wij onze kennis delen en geïnteresseerden opleiden, zodat zoveel mogelijk mensen leren hoe te handelen in een eerste hulpsituatie. De eerste minuten zijn van essentieel belang en de zorg met kennis opstarten vergroot de zelfredzaamheid van iedere burger en draagt bij aan de zorg voor elkaar in de eigen omgeving.

Onze kerwaarden

Onze kerwaarden

Omarm dat wat goed gaat, verbeter dat wat nodig is en breng dat samen tot een geheel.

Onze visie

Onze visie

1. Het aanbieden van verantwoorde & erkende EHBO- en reanimatiecursussen van het Oranje Kruis & de Hartstichting.

2. Het uitdragen van deze competenties door onze gecertificeerde vrijwilligers in het burgerschap & het posten op evenementen door vrijwilligers van ons evenemententeam.

Onze intentie

Onze intentie

Dé vereniging op het gebied van scholing & evenementenzorg op evenementen.

Om dit te bereiken houden we ons bezig met de verdere ontwikkeling van onze vereniging.

Onze missie

Met al dat wij weten, kunnen en leren, willen wij onze kennis delen en geïnteresseerden opleiden, zodat zoveel mogelijk mensen leren hoe te handelen in een eerste hulpsituatie. De eerste minuten zijn van essentieel belang en de zorg met kennis opstarten vergroot de zelfredzaamheid van iedere burger en draagt bij aan de zorg voor elkaar in de eigen omgeving.

Onze visie

1. Het aanbieden van verantwoorde & erkende EHBO- en reanimatiecursussen van het Oranje Kruis & de Hartstichting.

2. Het uitdragen van deze competenties door onze gecertificeerde vrijwilligers in het burgerschap & het posten op evenementen door vrijwilligers van ons evenemententeam.

Onze kerwaarden

Omarm dat wat goed gaat, verbeter dat wat nodig is en breng dat samen tot een geheel.

Onze intentie

Dé vereniging op het gebied van scholing & evenementenzorg op evenementen.

Om dit te bereiken houden we ons bezig met de verdere ontwikkeling van onze vereniging.

De vier belangrijkste speerpunten van onze vereniging

Uitbreiden lesaanbod

De komende jaren ligt de focus op het uitbreiden van ons lesaanbod. Naast het organiseren van de basiscursus Diploma Eerste Hulp (DEH) en de vervolglessen daarvan ten behoeve van diplomabehoud willen we in 2024/2025 starten met de cursussen Eerste hulp Aan Kinderen (EHAK) & Reanimatie. Als we starten met deze basiscursussen, ligt er vanzelfsprekend ook een vraag voor het geldig houden van deze certificaten. Vervolglessen t.b.v. de geldigheid certificaten zullen dan eveneens georganiseerd gaan worden.

Verbinding

Wij zetten ons in, om te verbinden met anderen, te inspireren, te helpen, te leren, te ontwikkelen en maatschappelijk betrokken te zijn. Dat doen we intern, samen met onze leden en cursisten, maar ook extern, met andere betrokkenen. Dat deden we al, maar de komende jaren willen wij hiervoor meer aandacht hebben. Samenwerken met andere verenigingen hoort hierbij. Willen we naast een leerzame, óók een sociale en gezellige vereniging zijn, waar ontmoeten van belang is. Dit dragen wij uit in o.a. de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, de opening van het nieuwe seizoen, een thema-avond of grote oefening.

Evenemententeam

Het posten op evenementen doen onze vrijwilligers al jarenlang. De vernieuwingen rondom gestelde eisen van o.a. de veldnorm evenementenzorg (VNEZ) maakt dat wij hierop hebben geanticipeerd door ons te verdiepen in de veldnorm, te behouden wat goed werkte en te veranderen wat beter zou kunnen. De komende jaren zullen wij ons richten op een goede samenwerking met de gemeente en organisatoren omdat wij het belangrijk vinden dat veiligheid voorop staat. Zowel voor onze vrijwilligers in ons evenemententeam als voor de burger die een evenement bezoekt.

Wet bestuur en toezicht rechtspersoon (WBTR)

De WBTR helpt de kwaliteit van verenigingen en het besturen daarvan te verbeteren. Door een gestructureerde manier van werken volgens het vier-ogen principe is er toezicht geregeld op het handelen daarvan. De WBTR beschermt tegen eventuele misstappen en hiermee is de positie van verenigingen en het besturen daarvan beschermd.

Onze statuten & huishoudelijk reglement zijn herzien en vastgesteld in 2024. Daarnaast hebben wij andere, van belang zijnde reglementen opnieuw bekeken en eveneens vastgesteld in 2024. In onze vereniging werken en handelen wij volgens deze vastgestelde reglementen. U kunt deze reglementen, daar waar van toepassing, terugvinden op onze website. Hiermee voldoen wij aan de WBTR-regelgeving.

EHBO Vereniging Sassenheim is aangesloten bij EHBO Nederland en het Oranje Kruis. Daarnaast participeren wij in de Regio Duin-en Bollenstreek. Een platform waarin verschillende EHBO-verenigingen uit de regio vertegenwoordigd zijn.

Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40447779. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage op te vragen via het bestuur van onze vereniging.

De EHBO vereniging Sassenheim is Reanimatiepartner van de Hartstichting. Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligersorganisaties die reanimatiecursussen organiseren en aanbieden. EHBO vereniging Sassenheim zet professionele instructeurs in, maar houdt de kosten verder zo laag mogelijk.

 

De EHBO vereniging Sassenheim is aangesloten bij Meedoen in Teylingen. Dit is de sociale kaart uit de omgeving voor iedereen om mee te doen in een sterke, sociale en krachtige samenleving.

Klik hier voor onze pagina

Draagt u de EHBO Vereniging Sassenheim een warm ♥️ toe?

Uw gift of donatie wordt warm ontvangen, komt geheel ten goede aan het opleiden en behouden van geschoolde vrijwilligers en het aanschaffen van de juiste materialen om te kunnen posten op uw favoriete evenement(en).

Bent u geïnteresseerd in een eenmalige of structurele donatie of gift, neemt u dan contact op met onze penningmeester, via penningmeester@ehbosassenheim.nl. We vinden het fijn om te weten wie er achter het warme gebaar zit en we kunnen u dan af en toe informeren over de activiteiten rondom EHBO.

IBAN NL43RABO0357254937

T.n.v. EHBO Vereniging Sassenheim

O.v.v. donatie of gift