EHBO Vereniging Sassenheim heeft voor de vrijwilligers van onze organisatie een interactieve trainingsavond neergezet. Vooraf hebben we besproken welke
onderwerpen van toepassing zijn binnen onze organisatie. Op de avond zelf hebben de trainers de lesstof kort en bondig uitgelegd waarna er in groepjes werd gewerkt met casussen. Dit werkte voor de vrijwilligers erg goed omdat er fysiek geoefend kon worden met situaties die bij ons op de zorggroepen voor kunnen komen. Ook was er een LOTUS aanwezig om het oefenen met de casuïstiek te ondersteunen, wat erg sprak tot de verbeelding. Al met al een zeer geslaagde en leerzame avond die wij graag jaarlijks terug laten komen.