EHBO Vereniging Sassenheim

Wat is EHBO?

Op iedereen rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis als gevolg van een ziekte of een ongeval.

Waar professionele hulp soms op zich laat wachten, kan het snelle handelen door eerste hulp complicaties van letsel voorkomen. Eerste hulp is daarom van levensbelang.

Hierin kunt u een belangrijke rol spelen. Door het volgen van een EHBO cursus leert u hoe u moet en kunt handelen bij ongevallen. Of dit nu het slachtoffer gerust stellen is, een pleister of verband aan te leggen of het starten van een reanimatie.

EHBO Vereniging Sassenheim biedt u beginners- en herhalingscursussen aan voor de basis EHBO, EHBO aan kinderen en AED/reanimatie.